top of page

Rullestolbasket

Rullestollaget har denne sesongen trent 1 gang i uken og spilt kamper mot 1M-lagene i Region Øst med stor suksess. Kun ett tap på det siste året i seriespillet. Sesongen har ellers vært preget av at tre spillere har sluttet og et par spillere sliter med å delta grunnet fysiske utfordringer. Dermed har gruppen vært noe mindre enn tidligere år. Positivt at vi har fått fire yngre spillere inn på laget i løpet av det siste året. Midler fra NBBF har medført at vi har fått to nye rullestoler slik at vi nå har mulighet til låne ut stoler til mange som ønsker å delta. I tillegg har man fått midler fra OIK som finansierer i hovedsak deltakelsen i seriespillet. Gruppen bør bli noe større for at den ikke skal være fullt så sårbar med tanke på nok spillere. 

Treningstider sesongen 2018-19:
Torsdager 1900-2030 Apalløkka 2

Kontaktpersoner:
Eivind S. Jensen (Lagleder(Team Manager)
E-mail: eivindj64@gmail.com

Mob: 984 95 357

Lagoppstilling/Roster:

bottom of page